Upoznajte me

Ja sam Nela Marinković, master psihologije i KBT (kognitivno-bihejvioralni) psihoterapeut pod supervizijom.
Zaposlena sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, a psihoterapiju i savjetovanje obavljam u Centru za punu svjesnost.
Bavim se individualnom psihoterapijom i savjetovanjem, edukacijama i naučno-istraživačkim radom.
U svakodnevnom radu povezujem psihološku nauku i praksu.

VIŠE O MENI

“Kada više ne možemo promijeniti situaciju, pred izazovom smo da
mijenjamo sebe”!

Viktor Frenkl

Emocije

Zamijeni svoje nefunkcionalne emocije funkcionalnim (zdravim, pomažućim) emocijama i ostvari svoje
ciljeve.

Motivacija

Pokretačko gorivo koje nas usmjerava i održava na putu do cilja zove se motivacija. Ona ne dolazi uvijek spontano.

Učenje

Neprestano učimo, a nova znanja i vještine možemo da usvajamo na različite načine. Nauči kako da učiš.

Psihoterapija i savjetovanje

Mnogo toga možemo sami, ali na putu do cilja i ispunjenog života ponekad nam je potrebna pomoć i
podrška.