Djetinjstvo i adolescencija predstavljaju period u kom se dešavaju različite promjene u razvoju i sazrijevanju, kroz razvoj apstraktnog mišljenja, izgradnje ličnog identiteta, izbora adekvatne škole i zanimanja.


U ovom periodu škola i školske aktivnosti zauzimaju centralno mjesto, pa nerijetko se znaju pojaviti određene prepreke na putu do željenog školskog uspjeha, kao što su:

• nedostatak motivacije za učenje
• loša organizacija vremena i zadataka
• odlaganje započinjanja učenja
• izostanak adekvatnih strategija za učenje
• neefikasno učenje
• emocionalne poteškoće, npr: strah, tjeskoba, potištenost, bijes.


U ovom periodu važno je podsticati razvoj strategija učenja, metakognitivnih vještina, vještina rješavanja problema, organizacije vremena, motivacije i emocionalne regulacije, kako bi se prevazišle prepreke i postavili stabilni temelji za učenje, postignuće i dobro mentalno zdravlje djece i adolescenata.