Ja sam Nela Marinković, master psihologije i KBT (kognitivno-bihejvioralni) psihoterapeut pod supervizijom.
Osnovne studije psihologije sam završila 2014. godine, a master studije 2016. na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci. Od 2015. godine angažovana sam kao demonstrator na predmetu pedagoška psihologija, a od 2017. godine sam zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci kao asistent na Katedri za pedagošku i školsku psihologiju.
Bavim se naučno-istraživačkim radom, a svoje radove prezentovala sam i objavljivala na različitim konferencijama, u zbornicima radova i časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja. Među svojim najznačajnijim radovima izdvajam rad koji sam objavila u koautorstvu za vrijeme master studija i osvojila nagradu za najbolji rad u domenu društvenih nauka na Međunarodnoj konferenciji za studente „StES“ 2015. godine – „Radionice za toplu odjeljensku klimu namijenjene učenicima petog razrede osnovne škole“. Više o mojim publikacijama možete pogledati u dijelu Naučni radovi.
Od samog upisa na fakultet moja želja je povezivanje nauke i prakse, stoga sam završila primarni i napredni nivo kognitivno-bihejvioralne psihoterapije, a trenutno završavam supervizijski nivo u Centru za kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Angažovana sam kao psihoterapeut pod supervizijom u „Centru za punu svjesnost“.
Beskrajno volim formalno i neformalno obrazovanje, individualni i grupni rad sa djecom i adolescentima.
Od 2015. godine aktivno osmišljavam i realizujem radionice iz oblasti emocionalnih kompetencija, prevencije vršnjačkog nasilja, upravljanja vremenom, pripreme za javni nastup, komunikacije sa različitim starosnim grupama, kako djecom tako i odraslim.
Suosnivač sam startapa Centar za stres menadžment „StressLess“, a u Arete školi vještini sam edukator iz oblasti komunikacije i pripreme za javni nastup.
Dobrodošli na moju web stranicu.