Odlučila sam se da napravim vlastiti blog. Prva pomisao koja mi prolazi kroz glavu je: “Još jedan psihološki blog”.

I tako i jeste, još jedan blog koji će bit spoj psihološke nauke i prakse. “Još jedan blog” koji će doprinijeti psiho-edukaciji opšte populacije.

Na ovom mjestu želim da spojim kognitivno-bihejvioralnu terapiju i psihologiju obrazovanja, te na taj način ponudim sadržaj koji će služiti, nadam se, promociji nauke i unaprjeđenju kvaliteta života onoga ko bude čitao sadržaj na ovom blogu.

NE, ja neću pomjeriti granice psihološke nauke i prakse. NE, slova koja se nađu na ovom mjestu neće promijeniti ničiji život korjenito, NITI izbrisati sve što je život napisao u njemu.

Ali DA, u ova slova unosim sve ono što se akumiliralo u meni u proteklom periodu i sve ono što sada izučavam, istražujem, čitam, radim i živim. I DA, mišljenja sam da cijeli život učimo i da je učenje veoma zabavno i korisno, ali podjednako teško i iscrpljujuće, zato želim da se zajedno zabavljamo dok učimo, a teško i iscrpljujuće da učinimo manje teškim i manje iscrpljujućim.

Kad kažem učenje, mislim na sve što taj pojam obuhvata.

Ja sam Nela Marinković, a više o meni možete pročitati ovdje.

Komentariši